Yeni teknolojiler ve formatlar ışığında: Kültürel Temsiller

Kültürel Temsiller ve Anlamlandırma Uygulamaları, medyanın kullandığı metinleri ve imgeleri sorgulamanın ve eleştirel biçimde analiz etmenin araçlarını öğreten bir ders kitabıdır.

Ensonhaber.com
Özel İçerik
08.08.2018 15:31

kültürel temsiller

Stuart Hall, Jamaikalı Kültürel Teorist ve Sosyolog. The Observer, Hall’ı, “Ülkenin önde gelen kültür kuramcılarından biri” olarak nitelendirmiş.

Fransız teorisyenlerden aldığı fikirlerle teorisini geliştiren Hall, kültürel temsilleri konu aldığı kitabında, anlamlandırma ve uygulamaları geniş çapta ele alarak açıklamış; ortaya öğretici bir ders kitabı çıkmıştır.

TEMSİL KÜLTÜREL TEMSİLLER VE ANLAMLANDIRMA UYGULAMALARI

(Stuart Hall)

TEMSİL

Televizyondan internete, temsil etmenin yeni teknolojilerini ve formatlarını gösteren, temsil kuramlarını alandaki yeniliklerle birlikte sunan bu kitap; temsil kültürü ve demokrasi üzerine tartışmalar sayesinde gerçek ile görünüm arasındaki farka odaklanıyor.

İşte tüm bunlardan sebep, bu kitap, kültürel araştırmalar ve medya çalışmaları alanına ilgi duyan herkese bir rehber olma niteliğinde…

TEMSİL KÜLTÜREL TEMSİLLER VE ANLAMLANDIRMA UYGULAMALARI

Temsil & Kültürel Temsiller ve Anlamlandırma Uygulamaları

Stuart Hall

Çev.: İdil Dündar

Pinhan Yay.

S.: 512

Kitabı satın almak için tıklayınız: pinhanyayincilik

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap