Facebook Twitter Whatsapp Mail At

Merkez Bankası'nın rezerv varlıkları temmuzda arttı

Ensonhaber.com 2018-08-28 10:23:57

TCMB resmi rezerv varlıkları, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,4 artarak 100,7 milyar dolara ulaştı.

TCMB tarafından, Temmuz 2018 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

100 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Buna göre, TCMB'nin resmi rezerv varlıkları, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,4 arttı ve 100,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

76,9 MİLYAR DOLARLIK DÖVİZ REZERVİ VAR

Bu dönemde alt kalemler itibarıyla döviz varlıkları yüzde 3,9 artarak 76,9 milyar dolara yükselirken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,5 azalarak 22,3 milyar dolara geriledi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,6 azalarak 10,7 milyar dolar oldu. Bu tutarın 6,5 milyar doları anapara, 4,2 milyar doları faizlerden oluştu.

Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1 milyar doları bir ay, 2,5 milyar doları 2-3 ay ve 7,2 milyar doları 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşurken, söz konusu yükümlülükler temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalarak 57,6 milyar dolara geriledi.