Facebook Twitter Whatsapp Mail At

Öğrencileri geleceğe taşıyan beceriler

Ensonhaber.com 2018-08-21 11:51:52

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD),öğrencilerin okul başarısıyla birlikte refahını da geliştiren beş duygusal ve sosyal beceriyi sıraladı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), dünyada kafa karışıklığı yaşanan duygusal ve sosyal becerilerin ne olduğu sorununa yayınladığı bir rehberle açıklık getirdi.

5 BECERİ

Organizasyon belirlediği beş beceriyi görev performansı, açık fikirlili, dışa dönüklük, işbirlikçilik ve duygusal denge olarak sıralıyor. OECD’nin analizine göre, bunlara sahip öğrencilerin akademik performansı artıyor. Ayrıca çocuklar daha mutlu bireylere dönüşüyor ve iyi bir kariyere sahip olma şansı yükseliyor.

ÖDEV PERFORMANSI

Başarı için motivasyon, kendi kendini kontrol edebilme, sorumluluk ve ısrarcılık şeklindeki dört alt beceriden oluşuyor. Başarı için motivasyon, bireyin kendine yüksek standartlar belirlemesi ve bunlar için sıkı çalışabilmesi anlamına geliyor.

Kendi kendini kontrol etme, odaklanmayı sürdürebilme ve hazzı erteleyebilme gibi davranışları kapsıyor. Sorumluluk başkalarına verilen sözleri yerine getirebilmeye işaret ederken ısrarcılık bir çalışmada sonuna kadar gidebilme anlamına geliyor.

ABD’de 2007’de liselerde yapılan bir araştırma özellikle başarı için motivasyon sağlayabilen öğrencilerin çok net şekilde performanslarının daha iyi olduğunu ortaya koydu. Sorumluluk, disiplin ve kendini kontrol edebilme gibi diğer becerilerin de ders başarısı üzerindeki olumlu etkisi tespit edildi.

BAŞKA GÖRÜŞLERİ KEŞFEDİN

OECD bunu yeni deneyimlere açık olma olarak tanımlıyor. Merak, yaratıcılık, kültürel esneklik tolerans olarak üç alt beceriden oluşuyor. Merak yeni fikre ilgi duymak ve öğrenme aşkı yaratıcılık özgün fikirler üretebilmek ve kültürel esneklik ise farklı bakış açılarına, değerlere karşı açık olma durumu olarak özetleniyor.

Çok net şekilde bu becerilere sahip gençler, akademik açıdan daha başarılı oluyor. Açık fikirli bir çocuğun entelektüel merakı da artıyor. Bu da bilişsel becerilerinin gelişimini olumlu etkiliyor.

DIŞA DÖNÜKLÜK

Enerjik olma, iddialılık ve sosyallik olarak üç alt beceriye ayrılıyor. Enerji, tüm gün boyunca çeşitli işleri sürdürebilmeye işaret ediyor. İddialılık ise liderlik görevini üstlenebilme ve davranışları etkileyebilme anlamına geliyo

ÇEVRE MUTLULUĞUNUN ÖNEMİ

Başkaları tarafından kabul edilme becerisinde empati, işbirlikçilik ve güven öne çıkıyor. Empati başkalarının mutluluğunu önemseme, işbirlikçilik insanlarla uyumlu yaşayabilme ve güven diğerlerinin iyi niyete sahip olduğunu varsayma olarak tanımlanıyor.

OECD, başkaları tarafından kabul edilebilen insanların özellikle görevlerde pozitif sosyal yararlar sağlayarak, başarıyı arttırdığını belirtiyor.

DUYGUSALLIK

Okulda, işte veya ailede duygusal denge bugün en çok aranan becerilerden. Stresin herkesin yaşamında neredeyse kronik hale geldiği günümüzde OECD duygusal dengenin çocuk ve gençler için önemine dikkat çekiyor.

Bu, üç alt beceriye ayırılıyor. Stres direnci, duygusal kontrol ve iyimserlik, stres direnci, kaygıyı yönetmek olarak nitelendirilirken optimizm ve duygusal kontrol de olmazsa olmazlar arasında gösteriliyor.