Dizi filmlere de destek geliyor

Dizi filmlere de destek geliyor

Dizi filmlerin desteklenmesi, sinema sektörünün rekabet gücünün artırılması, film turizminin desteklenmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Milli kültürün uluslararası tanıtımına katkı sağlar nitelikte olan dizi filmlerin desteklenmesi, sinema sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması, Türkiye'nin film üretim merkezlerinden biri haline gelmesi ve film turizminin desteklenmesi amacıyla hazırlanan Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na verildi.

DESTEKLENECEK

Teklife göre, proje geliştirme, ilk uzun metrajlı kurmaca film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, senaryo ve diyalog yazım, animasyon film yapım, kısa film yapım, belgesel film yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım ile yerli film gösterim destek türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere, ihtisas alanlarına göre sayısı dördü geçmemek üzere destekleme kurulları oluşturulacak.


DÖRT ÜYENİN KATILIMI İLE OLACAK

Destekleme kurulları, en az dört üyenin katılımı ile toplanacak ve dört üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alacak.

Destekleme kurullarının kararları bakanlık onayı ile yürürlük kazanacak. Onaylanmayan kararlar, yeniden değerlendirilmek üzere destekleme kurullarına iade edilecek.