Konkordato nedir

Konkordato nedir? İflas erteleme ile arasındaki farklar nelerdir? Nasıl uygulanır?

Ensonhaber.com
Haber Merkezi
01.03.2018 11:28

konkordato

Konkordato sistemi borçlu kişinin ticari anlamda zor duruma düşmesinden dolayı alacaklılar ile borcun ödemesinin bir plana bağlandığı ve bunun mahkeme tarafından onaylandığı anlaşmadır.

Bu yolla borçlu haciz ve iflas takibinden kurtulur. Konkordato ile borçlu, alacaklılarının çoğunluğuyla bir anlaşma yapar.

Bu anlaşma ile alacaklılar bir oranda alacaklarından vazgeçerler. Borçlu da elindeki tüm mal varlığıyla borçlarını kabul edilen oranda öder ve geri kalan borçlarından kurtulur.

İFLAS ERTELEME KALDIRILDI

Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla iflas ertelemeyi kaldırmayı ve yerine konkordato sistemini getirmeyi amaçlayan tasarı da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Ticari uyuşmazlıkların daha hızlı çözüme kavuşturulmasını amaçlayan düzenleme ticari uyuşmazlıklarda görevli mahkemenin açıkça belirlenmesi ve bu yolla yargılama sürelerinin kısaltılması hedefleniyor.

Öte yandan düzenleme ile elektronik tebligat zorunluluğu kapsamı genişletilerek, 2017'de yaklaşık 40 milyon tebligat ile kıyaslandığında 28 milyon tebligatın elektronik ortama geçirilmesi de hedefleniyor.

İFLASTAN FARKI

Konkordato talep edebilmek için borca batık hale gelme şartı aranmayacak. Borçlarını ödeme konusunda güçlüğe düşen veya yakın bir gelecekte ödeme güçlüğü yaşayabilecek olan borçlular bu anlaşmayı talep edebilecekler.

İflas ertelemeye sadece sermaye şirketleri başvuru yapabilirken, konkordatoya sermaye şirketleri, şahıs şirketleri ve gerçek kişiler başvuru yapabilecek.