Facebook Twitter Whatsapp Mail At

İstanbul'un fethini istemeyen Osmanlı beyleri

Ensonhaber.com 2018-05-29 13:37:00

Osmanlı'da İstanbul'un fethini istemeyenler de vardı. Bazı Osmanlı beyleri, askeriyede karadan çok denize önem verilmesinden korkup vesveseler yayıyordu.

Aybüke SENGİR / aybuke.sengir@ensonhaber.com

1470'lerde padişahın Akkoyunlular üzerine yaptığı sefer sırasında, Cem Sultan namına kaleme alınmış Saltukname’de İstanbul hakkında olumsuz kanaatler yer alıyordu. Metnin yazıldığı tarih  tam olarak Fatih’in yaşlılık dönemine denk geliyor.

BİNBİR ÇEŞİT FELAKET SENARYOLARI YAZILDI

Eserin sahibi Ebulhayr-ı Rumi, İstanbul üzerine yürüme kararı alan ll. Mehmed'e bazı beylerin bu hareketin zorluğundan bahsederken, fethi düşünülen şehrin uğursuz bir yer olduğunu, şeytan dünyaya indiğinde ayağını ilk defa buraya bastığını, bu şekilde lanetlenmiş olmakla her devirde yıkılacağını, rivayete göre zinanın eksik olmayacağını ve bütün bunların da peygamberin hadisiyle bilindiğini yazıyor.

İSTANBUL'U ALMAYA KARŞI ÇIKTILAR

Osmanlı beyleri, padişah kararından dönmez de bütün bunlara rağmen şehri alırsa, bu durumda sadece Ayasofya ve çevresine duvar çekip geri kalan bütün şehri yerle bir etmesi gerektiğini ve imar etmek içinde uğraşmamasını, zaten yıkılacağını söylemişlerdi.

KARACI BEYLER, ASKERİYEDE DENİZE AĞIRLIK VERİLMESİNDEN ENDİŞELENİYORDU

Daha sonra İstanbul'un fethi olayına tekrar temas edilirken beylerin gerçek niyetleri belli oluyor. Beylerin bu işe karşı çıkmaları, buranın bayındırlık haline gelmesi tüm ülkeyi harap edeceği, şehrin havasının hastalıklar doğuracağı, etrafın denizlerle çevrili olmasından dolayı akıncılara olan isteğin azalacağını ve denizlere daha çok ağırlık verileceği endişelerinden kaynaklanıyordu.

BEYLER SAKİN OLUN!

Padişah tüm bu sözlerin üzerine;’Hele feth olsun nihayet biz yıkarız" cevabını vererek, söylenenlere hiçbir şekilde kulak asmamayı tercih etti.