0 0 0
Facebook Twitter Whatsapp Mail At Kopyala

Howard M. Sachar'ın Avrupa'nın Katli Kitabı

Ensonhaber.com 25.08.2017 12:15

Bir dönem Avrupa'da yaşanan siyasi suikastları mercek altına alan kitap tarihe tanıklık ediyor.

Amerikalı ünlü tarihçi Howard M. Sachar, Avrupa’nın Katli’nde, (Siyasi Bir Tarih) Avrupa’da 1918-1939 yılları arasında ve sonrasında gerçekleşen siyasi suikastları ele alarak, 20. yüzyıl Avrupası’nın trajedisini yaratıcı ve sürükleyici bir dille anlatıyor. Kamuoyunun yakından tanıdığı önemli isimlerin büyük sıkıntılarla dolu bir dönem olan Birinci Dünya Savaşı sonrasında maruz kaldıkları korkunç ölümleri araştırarak çok daha geniş bir tarihi gözler önüne seriyor: Avrupa uygarlığının ahlaki ve siyasi çöküşü ve İkinci Dünya Savaşı’na sürüklenmesi.

ÇARPICI BİR USLÜP

Sachar, Almanya’da birbirini izleyen ve nihayetinde Weimar Cumhuriyeti’nin çökmesine ve Hitler’in iktidara gelmesine zemin hazırlayan Rosa Luxemburg, Kurt Eisner, Matthias Erzberger ve Walther Rathenau suikastlarının izini sürüyor. İtalya, Avusturya, Doğu Avrupa’da kurulan ardıl devletler ve Fransa’daki siyasi kırılganlık üzerine yapılan bu araştırma. Eski Dünya’nın ölümcül zayıflıklarını yürek burkan fakat bir o kadar da merak uyandıran bir şekilde ortaya koyuyor.

.

Gazeteci ve siyasetçi olan Kurt Eisner, Bavyera Cumhuriyetini ilan eden isimdi. Şubat 1919’da bir monarşist tarafından öl­dürüldü.

AVRUPA'YI BİÇİMLENDİREN SUİKASTLAR

Kitapta ayrıntılarıyla ele alınan siyasi cinayetler, aynı zamanda savaş sonrası Avrupası’nın siyasi ve ahlaki liderlerinin gözünü kin bürümüş hükümetlerin ve yasadışı grupların siyasi, ulusal ve ırksal düşmanlarını fiziksel olarak ortadan kaldırma amacı güttükleri bu dönem, arka planında anayasaların ve barış antlaşmalarının bulunduğu ve milliyetçi veya etnik çekişmeler açısından da son derece sıradışı bir dönem.

Polonya'da doğan Yahudi asıllı Rosa Luxeemburg, önemli bir siyasetçiydi. 15 Ocak 1919 tarihinde bir eylem sırasında başı dipçikle ezilerek öldürüldü. Sembol isimlerden birisiydi.

HER KESİMDEN İSİMLER HEDEF OLDU

Kitabın omurgasını oluşturan Sacher’ın ele aldığı suikastların hedefleri arasında krallar ve sıradan kişiler, siviller ve askerler, erler ve üst düzey komutanlar, siyasi ayakçılar ve parti genel başkanları, işadamları ve akademisyenler, gazeteciler ve edebiyatçılar ve nihayet kurbanların eşleri ve çocukları dahil tüm aile fertleri yer alıyor.

ZWEİG'LERİN ÖLÜMÜ

Kitabın son bölümünde ise yazar Stefan Zweaig ve Lotte Zweig’ın birlikte ölümlerine giden yolda yaşadıkları ayrıntılarıyla ele alınırken, bu  bölüm hem Sacher’ın Avrupa genelinde oluşan yeni tablo hem de bizzat dünyanın katledilişi için düşündürücü bir metafor işlevi görüyor.Hitlerin baskısına dayanamayan ünlü yazar Stefan Zweig ve karısı Lotta 23 Şubat 1942'de yaşamlarına son verdiler.

Karanlık odaklar tarafından işlenen cinayetlerin neden ve sonuçlarına dair kapsamlı bir kitap olan Avrupa'nın Katli'ni roman tadında okuyacaksınız.

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]