2014 yılbaşında hangi ünlü nerede - Video

Yeniyılda sahne alacak sanatçıların programları belli oldu.

2014'e gireceğimiz sırada birçok sanatçının yeniyılı nerede karşılayacağı belirginleşti.

Sahne ücretlerini ikiye hatta üçe katlayan isimler arasında Ebru Gündeş, Sibel Can, Sezen Aksu, Mustafa Sandal, Demet Akalın ve Hadise başı çekiyor.

2014 yılbaşında hangi ünlü nerede

REKOR YİNE TARKAN'DA

Ünlü sanatçı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sahne alacak. Tarkan'ın yılbaşı gecesi için alacağı ücret ise 1 milyon dolar..

SEZEN AKSU: 400 BiN LİRA

Sahne ücreti 200 bin lira olan Sezen Aksu, bayramlarda 250-300 bin lira arasında konser veriyor. Yılbaşı ücretini 400 bin lira olarak belirleyen Aksu böylece en yüksek ücreti isteyen sanatçı oldu.

EBRU GÜNDEŞ: 300 BiN LiRA

Ünlü sanatçının sahne ücreti 120 bin lira. Ancak bayramlarda bu ücretini 150 bin liraya çıkarıyor. 31 Aralık gecesi Kıbrıs'ta konser verecek olan Gündeş, bir gece için 300 bin lira kazanacak.

SİBEL CAN: 300 BiN LiRA

Sahnelerin güzel gözlü assolisti Sibel Can da Ebru Gündeş gibi Kıbrıs'ta sahneye çıkacak. Kurban Bayramı'nda 120 bin liralık sahne ücretini 150 bin liraya çıkaran sanatçı, yılbaşı gecesi 300 bin lira kazanacak.

MUSTAFA SANDAL: 250 BiN LiRA

Popçular arasında en çok kazanan isim Mustafa Sandal. Sahne ücreti 120 bin lira olan sanatçı, yılbaşı gecesi için yüzde yüz zam yaparak 250 bin lira istiyor.

BÜ­LENT ER­SOY: 300 BiN LiRA

Türk mü­zi­ği­nin di­va­sı Bü­lent Er­soy, yıl­ba­şı ge­ce­si Kıb­rı­s'­ta­ki kon­se­ri için 100 bin li­ra­lık sah­ne üc­re­ti­ni üçe kat­la­dı. Sa­nat­çı, bir ge­ce için 300 bin li­ra ala­cak.

GÜL­ŞEN: 130 BiN LiRA

Pop mü­zi­ğin güç­lü se­si Gül­şen, 31 Ara­lık ge­ce­si için 50 bin li­ra­lık sah­ne üc­re­ti­ni 130 bin li­ra­ya çı­kar­dı.

DEMET AKALIN: 200 BiN LiRA

55 bin li­ra­lık sah­ne üc­re­ti­ni bay­ram­da 75 bin li­ra­ya çı­ka­ran De­met Aka­lın, yıl­ba­şı ge­ce­si İs­tan­bu­l'­da ve­re­ce­ği kon­ser­den 200 bin li­ra ala­cak.

HADiSE: 150 BiN LiRA

Ün­lü pop­çu yıl­ba­şı ge­ce­si için 100 bin li­ra­lık sah­ne üc­re­ti­ne 50 bin li­ra zam ya­pa­rak 150 bin li­ra­ya çı­kar­dı.

Yorum Yaz

Haber : 2014 yılbaşında hangi ünlü nerede - Video