1 0 0
Facebook Twitter Whatsapp Mail At Kopyala

Demokrasi Modelleri ve Arend Lıjphart

Ensonhaber.com 14.08.2017 11:17

Demokrasi modellerine dair önemli bir araştırma.

İlk olarak 1999’da basılan kitap, güncellenmiş haliyle şuan raflarda...

Çoğunlukçu yönetim biçimi olarak tanımlanan demokrasi, içine giren resmi ve gayriresmi kurallarıyla birlikte bir halkın kendi kendisini yönetmesi mi yoksa bunun içine başka argümanlar da giriyor mu sorusu bu kitapta grafik ve istatistiklerle inceleniyor.

DEMOKRASİ

Demokrasi, çeşitli şekillerde organize edilip hayata geçirilebilir. Uygulamadaysa; politik partiler ve çıkar grupları kadar yasama organları ve mahkemeler gibi resmi idari kurumlar açısında da farklı biçimler sergiler.

Demokrasiyi halk tarafından ve halk için yönetim olarak tanımlamak temel bir soruyu da beraberinde getirir. 'Yönetme işini kim yerine getirecek' sorusu her daim tazeliğini korur.

TARTIŞMALAR

Çoğunlukçuların açıklamasına göre, demokrasinin en temel tanımı “halkın, çoğunluk tarafından yönetimi” şeklindedir. Çoğunlukçu demokrasi tanımı, çoğunlukların yönetmesi, azınlıkların ise muhalefette kalması gerektiğini ifade eder.

Oydaşmacı demokrasi modeli bu görüşe karşı çıkar. Modelin iktidar ve muhalefet karşıtlığı şeklinde cereyan eden siyasal yaşam anlayışı, demokrasinin temel anlamı bir karardan etkilenen herkesin, bu kararın alınışına doğrudan ya da seçilmiş temsilcileri aracılığıyla katılma fırsatına sahip olması gerektiğini savunur. Bu demokrasi anlayışı, bütün kararların ortak alınması yönündedir.

DÜNYADAN ÖRNEKLER

Birçok devletin demokrasi anlayışları arasındaki benzer ve farklı özelliklerinin karşılaştırmalı olarak anlatıldığını göreceksiniz. Geçmişten ve günümüzden yönetim biçimlerini yakından incelemek için kılavuzluk edebilecek bir kitap.

Kitap sayfaı için iletişim: [email protected]